Wystawy towarzyszące

Maszyny pożądające

Piotr Bosacki, Wojciech Hoffman, Piotr Jędrzejewski, Janek Simon, Aleksandra Ska, Łukasz Skąpski, Dominika Skutnik, Konrad Smoleński, Kamil Stańczak, Andrzej Wasilewski

Wystawa Maszyny pożądające otwiera w Fabryce Sztuki projekt ZONA. Otwierając ZONĘ sztuki aktualnej -- przestrzeń poszukiwań i działań w zakresie kultury wizualnej i produkcji symbolicznej, a jednocześnie towarzysząc kolejnej edycji festiwalu Łódź Design wystawa Maszyny pożądające prezentować będzie dzieła znajdujące się na pograniczu designu i sztuki.

Na wystawie zgromadzone zostaną jednostkowe i oryginalne obiekty zaprojektowane przez artystów. W istocie będą to ekscentryczne maszyny, dziwaczne mechanizmy, których cele działania nie dają się ująć w kategoriach konwencjonalnie rozumianej użyteczności. Zagadka działania tych maszyn, które kręcą się, poruszają, wydają dźwięki, wygrywają melodie może zostać skojarzona z wizją ?maszyn pożądających" przedstawioną przez Gillesa Deleuze'a i Félixa Guattariego (w słynnej książce L'anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie). Zaprojektowane przez artystów niesamowite wynalazki stanowią odsłonięcie mechaniki ludzkiego pożądania oraz najbardziej zaskakujące formy, jakie może ono przybrać. Maszyny pożądające artystyczne wynalazki na pograniczu techniki i sztuki, designu i chałupnictwa, stanowić będą istotne uzupełnienie festiwalu designu. Uzupełnienie, w którym artystyczna wyobraźnia współpracuje oryginalną myślą techniczną, by tworzyć niesamowite urządzenia, nieznane użytki, zaskakujące sytuacje.

timer