make me!

Opis konkursu

Celem konkursu 'make me!' jest wyłonienie i promocja produktów młodego wzornictwa, a także ich profesjonalna prezentacja podczas wystawy pokonkursowej. Uczestnicy konkursu muszą mieścić się w przedziale wiekowym 20 - 30 lat. W formule konkursu mieszczą się projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, w tym również z projektowania tkanin, szkła lub ceramiki z wyjątkiem dzieł unikatowych. Do Konkursu zgłaszane są nowe lub zasadniczo zmodyfikowane produkty, które powstały w ciągu trzech lat poprzedzających bieżącą edycję konkursu. Główna nagroda w Konkursie finansowana jest przez współorganizatora konkursu Narodowe Centrum Kultury i wynosi 20 000 PLN. Laureaci konkursu prezentują swoje prace podczas wystawy pokonkursowej w czasie trwania Łódź Design 2008 w terminie 16-31 października 2008.

timer