Kontakt


Dyrektor:
Krzysztof Candrowicz

Dyrektor Wykonawczy:
Katarzyna Dubik

Kurator Festiwalu:
Agnieszka Jacobson-Cielecka

Project Manager:
Dorota Stępniak - d.stepniak@lodzdesign.com

Rzecznik Prasowy:
Aleksandra Kietla - a.kietla@lodzdesign.com
+48 693 860 022

timer